The Upstream Media

         сакарела-млечен-продукт                             REKUUL                         Оliva-JSC

 

        Севлиево "Европа Трико"                                     Mega taxi Sevlievo  small                   slavqnska beseda                                          

DanubeTV изследва и разказва за безкрайните връзки, които хората край Голямата река са благословени и прокълнати да осъществяват с други народи. Това е телевизията на всички от най-големия регион на Европа.

 

DanubeTV explores and tells stories of the endless connections that people along the Great River are blessed and cursed to have with other nations. This is the television of all from the largest region of Europe.

 

youtube-logo  google  facebook-Danube-TV

documentaryBG и DanubeTV са пространства за общи морални и естетически ценности. 

documentaryBG and DanubeTV share common moral and aesthetic values​​. 

www.documentarybg.com